Het coronavirus/Covid-19 raast door de wereld. Deze pandemie zorgt voor grote problemen in verschillende sectoren. De zorgsector staat erg onder druk door het groeiende aantal besmettingen, extra vragen van bezorgde patiënten en extra protocollen die na geleefd moeten worden. Ook de huisartsenpraktijken ervaren deze druk, maar hoe wordt er in de Utrechtse huisartsenpraktijken omgegaan met de coronacrisis en wat betekent het voor corona en niet-coronapatiënten?

Door: Sanne van de Wetering & Ylene Lugtenborg 

Uit een nieuwsbericht van de NOS op 20 april blijkt dat er sinds 12 maart 360.000 minder reguliere afspraken zijn dan normaal. Dit meldt De Nederlandse Zorgautoriteit.

Wilma van Stuijvenberg is al heel wat jaren actief in de huisartsenpraktijk Jutphaas EMC in Nieuwegein provincie Utrecht. ‘’De situatie in onze praktijk varieert van dag tot dag. In de ochtend staat de telefoon niet stil. Die telefoontjes kosten veel tijd, omdat je klachten goed wil uitvragen om zo geen belangrijke zaken te missen. Ook moet je een situatie goed kunnen inschatten. Afhankelijk van de situatie kan je het probleem telefonisch afhandelen of wordt de patiënt op ons spreekuur uitgenodigd. Ook kan het zijn dat wij een visite af leggen of wordt de patiënt gezien op het speciale corona-spreekuur in de tent bij het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein.’’

Blijf in contact met huisarts
Wilma vertelt dat coronapatiënten een hoge prioriteit hebben en dat dit invloed heeft op niet-coronapatiënten. Hun klachten worden op een andere manier behandeld. ‘’Niet corona-patiënten met comorbiditeit laten wij bij voorkeur niet op ons spreekuur komen. Denk aan mensen met diabetes, astma/COPD en hypertensie. Mensen kunnen vaak thuis de bloeddruk meten en de suiker bepalen en dan bespreken wij dat telefonisch. Kleinere ingrepen stellen wij uit. Denk hierbij aan een ingegroeide teennagel of het plaatsen van een spiraal. Mensen met andere klachten dan corona durven vaak niet te bellen, omdat zij hun eigen klacht niet belangrijk genoeg vinden.’’ Ella Kalsbeek voorzitter van de landelijke huisartsenvereniging vertelt aan EditieNL dat mensen hun bezoek aan de huisarts niet uit moeten stellen, maar hun klachten juist moeten bespreken met hun huisarts.

Loading...

Loading…

Uit enquête-onderzoek onder 100 mensen uit Utrecht wordt bevestigd dat mensen inderdaad minder naar de huisarts gaan gedurende de coronacrisis. In de infographic is te zien dat 69 procent van de ondervraagden vindt dat coronapatiënten voorrang hebben op niet-coronapatiënten. Maar uit een artikel van EenVandaag blijkt dat niet-coronapatiënten juist naar de huisarts moeten blijven gaan.

Paul van Rooij directeur van de Landelijke huisartsenvereniging zegt: ‘’We merken dat patiënten ook wat huiverig zijn om op dit moment naar de huisarts of het ziekenhuis te gaan. Dat is niet nodig. Het is zo georganiseerd dat er in principe sprake is van gescheiden patiëntenstromen. Het maakt mensen wel onzeker merken we.” Ook Wilma vertelt dat het belangrijk is dat mensen hun klachten blijven voorleggen aan de huisarts. ‘’Bij klachten van pijn op de borst, hevige buikpijn ernstige psychische problematiek, etc. Gewoon bellen natuurlijk. Die zorg gaat gewoon door en kan niet een paar weken wachten.’’

Hoge werkdruk
Uit een artikel van de NOS geschreven op 2 maart 2020 blijkt dat er van huisartsen veel wordt geëist. De werkdruk ligt hoger dan normaal. Ook Wilma behoort tot deze groep huisartsen. ‘’Vooral in het begin ervaarde ik veel stress en druk. Ik was toen ook heel druk met het opzetten en inrichten van het corona-huisartsenspreekuur in de tent bij het Antonius ziekenhuis. Het was voor mij erg druk en chaotisch. Dat spreekuur staat nu dus die stress is al minder geworden. Alhoewel ik er wel dagelijks aandacht aan moet schenken.’’ Paul van Rooij vertelt aan de NOS dat de LHV de huisartsen zo goed mogelijk probeert te ondersteunen met behulp van praktijktips, financiële ondersteuning en inhoudelijke richtlijnen.

Een belangrijke steun die de LHV biedt voor huisartsen is de Toolkit die gaat over infectieziekte-uitbraak. Deze Toolkit is in samenwerking met huisartsen en de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio). In deze Toolkit staat onder andere een stappenplan om de continuïteit te bevorderen in de praktijk.

Een andere manier om de hoge werkdruk onder huisartsenpraktijken te verminderen is door de corona check app. Deze app is 26 maart gelanceerd door het UMC (Universitair medisch centrum Utrecht). Niek de Wit, hoogleraar Huisartsgeneeskunde, vertelt meer over de app. ‘’De app helpt mensen om in de gaten te houden of ze klachten hebben die zouden kunnen wijzen op COVID. Eenmaal klachten die wijzen op het virus, dan krijg je het advies om thuis in quarantaine te gaan en je klachten via de app in de gaten te blijven houden’’. Volgens de Wit helpt het de werkdruk van huisartsen te verminderen.’’ We hebben 12000 gebruikers en dagelijks 200-300 telefoontjes met hoog risicopatiënten.’’

Volksgezondheid
Doordat de reguliere zorg op een andere manier wordt vormgegeven, zou het kunnen betekenen dat de Volksgezondheid onder druk komt te staan. Ankie Petersen, fractiemedewerker SP Utrecht, meldt dat het grote gevolgen kan hebben. ‘’Het kan leiden tot gezondheidsschade door te laat ingrijpen, extra stress bij mensen die niet naar de huisarts kunnen en mogelijk zelfs overlijden als het betekent dat bijvoorbeeld kanker veel later wordt geconstateerd dan normaal.’’ Echter kan dit niet worden bevestigd. Dick Reinking, senior-beleidsmedewerker bij de afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, meldt dat zij veel contact hebben met huisartsen. Elke week doen zij een bel rondje om te checken hoe het met de huisartsen gaat, maar de echte afspraken worden gemaakt door de veiligheidsregio Utrecht. ”Wat het op lange termijn voor de Volksgezondheid betekent is lastig te zeggen, omdat het virus een nieuw iets is. Wel zorgen huisartsen ervoor dat ze zoveel mogelijk mensen goed blijven ondersteunen en dat de reguliere zorg gewoon door kan gaan. In ieder geval hebben wij wel vertrouwen in onze huisartsenpraktijken.”

Bevindingen
In deze tijd van crisis wordt er veel verwacht van huisartsen door het groeiende aantal besmettingen, extra vragen van bezorgde patiënten en extra protocollen die na geleefd moeten worden. Huisartsen worden ondersteund door de Landelijke Huisartsenvereniging en doormiddel van de nieuwe app komt er minder druk op huisartsen.

 

Loading...

Loading…