Incassokosten, servicekosten, bureaukosten, aanmaakkosten of gewoon administratiekosten: op bijna iedere rekening zie je ze wel staan. Maar wat is het precies en hoe worden de bedragen bepaald? 

Op sociale media zijn onder de hashtag ‘Administratiekosten’ honderden reacties te vinden van mensen die niet begrijpen waarom ze deze moeten betalen. Zo is er onduidelijkheid over waar de kosten precies naartoe gaan, hoe de bedragen bepaald worden en waarom kosten onderling soms zoveel kunnen verschillen. Toen het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in juli 2017 op Twitter liet weten dat de verkeersboete er anders uit zou gaan zien, kwamen er verschillende reacties over de administratiekosten. 

 

 

 

Niet alleen zijn er vragen over administratiekosten bij het CJIB, ook PostNL en apotheken krijgen op Twitter veel reacties. Op de websites van deze instanties is bovendien nergens uitleg te vinden over hoe de kosten tot stand zijn gekomen of waar ze naartoe gaan. 

 

 

Hieronder staan een aantal voorbeelden van boetes en andere transacties. Onduidelijk is waar de kosten vandaan komen en hoe ze vastgelegd zijn.  

 

Verschillende boetes: 

  • Soort: Parkeerboete  

Eiser: Gemeente Breda 

Kosten: €95,00 – administratiekosten € 9,00 

 

  • Soort: Verkeersboete (snelheid) 

Eiser: CJIB 

Kosten: €103,00 – administratiekosten € 9,00 

 

  • Soort: Energierekening  

Eiser: Eneco 

Kosten: stijgende administratiekosten: 

2015: €0,00     –    2016:  €3,00     –   2017: €5,50 

 

  • Soort: OV-chipkaart vernieuwen 

Eiser: Translink BV (OV-chipkaart) 

Kosten: €7,50 voor vernieuwen – administratiekosten €3,00 

 

  • Bijzondere kosten: CJIB  

Hebt u de boete nog niet betaald? Dan kunnen wij een aantal dingen doen om u alsnog te laten betalen: 

We halen geld van uw rekening
Dit bedrag mag niet hoger zijn dan € 500,00. Voor elke boete die wij van uw rekening afhalen, halen wij ook € 10,26 aan kosten van uw rekening. U krijgt daarna een brief. De brief heet ‘kennisgeving van verhaal’.  

 

De op de eerder genoemde voorbeelden tonen aan dat administratiekosten ontzettend uiteenlopend kunnen zijn. Bovendien is nog steeds onduidelijk hoe de verschillende bedragen tot stand zijn gekomen. We besluiten contact op te nemen met het Centraal Justitioneel Incassobureau (CJIB), de overheidsinstantie die zich bezighoudt met het innen van verkeersboetes. Als we hen vragen naar de herkomst van de €9,00 administratiekosten, sturen ze ons door naar onderstaande tabel. Daarin is te zien hoe die kosten zijn opgebouwd.  

Post  Bedrag 
Personeelskosten  € 5,52 
Apparaatskosten  € 2,53 
Gerechtskosten  € 0,59 
Rente en afschrijving  € 0,36 
Totaal  € 9,00 

 

Deze tabel komt uit 2015, toen bekend werd gemaakt dat de administratiekosten het jaar daarop van 7 naar 9 euro zouden stijgen. Bij de tabel wordt dan ook de volgende verklaring gegeven: 

 “De stijging van de kosten in de afgelopen jaren komt onder meer door investeringen van het ministerie in ICT en in de uitvoeringsketen, inflatie en doordat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) meer maatwerk levert met bijvoorbeeld ruimere mogelijkheden van gespreide betalingen en een persoonsgerichte aanpak bij betalingsproblemen. Verder zijn administratieve taken van de politie in de verwerking van boetes overgeheveld naar het CJIB, zodat er meer blauw ingezet kan worden in de handhaving en voor noodhulp.”  

 

Een woordvoerder van het CJIB legt uit dat dit beleid wettelijk geregeld is. In de wet staat dus niet alleen vastgelegd dát het CJIB administratiekosten moet innen, maar ook hoeveel precies. 

Maar hiermee is niet alles uitgelegd. Zo is bijvoorbeeld nog steeds niet duidelijk waarom het CJIB extra kosten in rekening brengt als ze geld van iemands rekening afschrijven. (Voor elke boete die wij van uw rekening afhalen, halen wij ook € 10,26 aan kosten van uw rekening. )In een tweede verklaring zegt de woordvoerder het volgende:  

“De kosten die we in rekening brengen als we een bedrag van iemands rekening afschrijven, zijn volgens mij kosten die we aan de bank moeten betalen voor het overmaken naar het CJIB. (…) Geld van iemand zijn rekening afschrijven, noemen we Verhaal zonder dwang. We doen dit in opdracht van het OM.”  

 

Incassokeurmerk 

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVIO) verzorgt het incasso keurmerk. Het keurmerk waarborgt dat Incassobureaus werken volgens de criteria van het Incasso keurmerk. In het 25 pagina lange criterium staat één zin over administratiekosten: ‘Aan debiteuren die hardnekkig door (blijven) betalen mogen redelijke administratiekosten in rekening worden gebracht.’ 

Concluderende Infographic administratiekosten