Het syndroom van de Down is een aangeboren chromosoomafwijking. Over de acceptatie hiervan zijn verschillende meningen en visies. Zo zijn er mensen die denken dat het Downsyndroom onterecht in kwaad daglicht wordt gezet door bijvoorbeeld de Nipt-test. Ook zijn er verschillende ideeën over inclusief onderwijs. Is dit goed voor de ontwikkeling van zowel reguliere leerlingen als leerlingen met een beperking, of juist niet?

Hoe groot is de acceptatie van het syndroom van Down in Nederland?

De uitwerking van ons onderzoek is hier te vinden!