EINDHOVEN – Saleh Abdeslam was één van de daders van de aanslagen in Parijs van 13 november. Abdeslam zat vijf jaar geleden op een boksschool in Brussel. Tom Flachet, eigenaar van de boksschool waar Abdeslam actief was, was erg geschrokken toen hij de foto’s van Abdeslam in het nieuws zag. “Boksen is een sport waarmee je jongens uit moeilijke buurten nou eenmaal eerder bereikt”, vertelt Flachet aan het NRC. “Van de stress die die jongens dagelijks voelen zou een normaal mens in één week een burn-out krijgen.”

 

Het komt steeds vaker voor dat boksscholen worden gevestigd in probleemwijken. Jongeren uit probleemwijken gaan graag naar de sportschool om zo hun agressie kwijt te kunnen. De boksschool is een soort huis voor de jongeren en zo blijven ze op het goede pad. De jongeren hebben de boksschool een hobby en hebben zo geen tijd voor criminele activiteiten.

 

Discipline

 

Sport biedt jongeren die kwetsbaar en gevoelig zijn voor de criminaliteit een alternatieve vrijetijdsbesteding dan op straat hangen, overlast veroorzaken, geweld of zelfs overvallen plegen. Dit blijkt uit een onderzoek in Groot Brittannië(1). Daarnaast leren deze jongeren respect hebben voor anderen en ze leren ook discipline en samenwerken. Dit onderzoek bewijst dat sport tot een gedragsverandering kan leiden en bijdraagt aan de sociale ontwikkeling van jongeren in kwetsbare wijken.

 

In het onderzoek wordt sport ook vergeleken met bendes; beide zorgen ze voor een gevoel van ‘erbij horen’, een status en opwinding. Het geeft structuur, een positieve vrijetijdsbesteding en afleiding. De betrokkenheid van de band met de sportcoach is van cruciaal belang. De coach weet hoe hij de jongeren kan betrekken, activeren en motiveren. Dit kan een lang en intensief proces zijn.

Trainer

 

Sporten alleen is dus niet voldoende. Er zijn sportcoaches nodig die als een soort rolmodellen toe dienen. Pedja Djurdjevic is zo een iemand. Hij is sportcoach, begeleider en hulpverlener en heeft een sportschool met een maatschappelijke doelstelling, namelijk dat leden elkaar motiveren en ondersteunen in het sporten. School of werk, vrijetijdsbesteding en de thuissituatie; deze drie elementen gebruikt Pedja in zijn aanpak. Als hij merkt dat het niet goed gaat met een leerling, verkent hij deze drie leefgebieden in samenhang. Hij betrekt het hele systeem, zoals ouders, vrienden, broers en/of zussen, want alleen dan kan hij de jongere helpen en heeft zijn aanpak effect. (2)

Untitled

Pedja werkt samen met Seinpost. Seinpost is een adviesbureau die effectieve oplossingen biedt voor maatschappelijke en economische uitdagingen op de thema’s ‘economie en ruimte’, ‘jeugd’ en ‘veiligheid en leefbaarheid’.

 

Ook in een scene uit de boksfilm Southpaw was de band tussen een trainer en leerling duidelijk te zien. In de film is een Amerikaanse boksschool te zien in een achterstandswijk. Een van de leerlingen wordt plotseling dood geschoten door zijn vader tijdens een conflict tussen zijn ouders. In de film is de trainer van de jongen hier erg kapot van. Hij geeft zichzelf de schuld en vraagt zich af waarom hij dit niet heeft weten te voorkomen.

 

Verschillende meningen

 

Toch zijn er verschillende meningen over of de boksscholen de criminaliteit remt of juist stimuleert. Het kan dus ook zo zijn dat de jongens leren vechten en zo criminaliteit gaan combineren met geweld. Sen Geutjes en Bobi Geutjes zijn twee broertjes die al jaren boksen. Sen Geutjes(18) vertelt: “Zelf zou ik niet zo graag bij een club willen trainen in een probleemwijk, want dan krijg je dat ‘haantjesgedrag’ in de club en dat vind ik niks. Als ze op deze manier echt wat willen doen aan de criminaliteit, dan moeten er duidelijke regels komen over wat wel en niet kan.” Ook zijn broertje, Bobi Geutjes(15), heeft er een soortgelijke mening over. “Ik denk ook niet dat boksscholen in probleemwijken een goede oplossing is voor jongeren. Mensen in probleemwijken hebben meestal de neiging om bijvoorbeeld iets te stelen en als ze dan ook nog leren boksen gaan ze dit met geweld proberen.”

 

Dus een boksschool in een probleemwijk kan de criminaliteit afremmen, maar het moet wel onder de juiste begeleiding en met een trainer als rolmodel.

 

(1. Laureus, Sport for good foundation, 2011)

(2. Seinpost, Met sport in het juiste spoor, 2014)