Onder een gedeelte van de docenten van de Fontys Hogeschool Journalistiek is een enquête gehouden over hun werkzaamheden tijdens de coronacrisis.

Hieronder de belangrijkste bevindingen: