Lesgeven in coronatijd toont zich een ware uitdaging voor hoger onderwijsinstellingen in Tilburg. In maart hebben Tilburg University, Fontys en Avans noodgedwongen een omslag gemaakt naar volledig onlineonderwijs. Volgens de instellingen kunnen we spreken van een heuse revolutie in het onderwijs.  

Tijdens de zomervakantie zijn de onderwijsinstellingen met man en macht op zoek gegaan naar de beste manier om het onderwijs aan te bieden, met als uitkomst de nieuwe hybride vorm of ook wel blended onderwijs genoemd. Dit wil zeggen dat het onderwijs gedeeltelijk online en gedeeltelijk fysiek plaatsvindt. Bij de meeste onderwijsinstellingen hebben de studenten ten minste een dagdeel per week les op locatie. 

Regels in acht houden 

Op de campus van Tilburg University is momenteel maar 15 procent van de normale capaciteit beschikbaar. “We hebben berekend hoeveel mensen er in de ruimtes mogen om de 1,5 meter afstandsregel in acht te houden. Het is helaas niet veel, maar het is beter dan het alternatief van voor de zomer toen alles online was”, legt Piet van Ierland, communicatie director van Tilburg University uit.  

  “Het is voor de docenten moeilijk om te schakelen” – Marjo Spee, directrice Fontys Hogeschool Journalistiek

Om het onderwijs zo goed mogelijk door te kunnen laten gaan worden ook de docenten bijgeschoold door middel van workshops. “Het is voor de docenten moeilijk om te schakelen in de onderwijsvorm. Voor de zomer hebben we alle stof omgezet naar online, maar omdat we nu blended onderwijs aanbieden moeten we opnieuw gaan nadenken over wat we online en wat we fysiek gaan geven”, zegt Marjo Spee, directrice Fontys Hogeschool Journalistiek.  

Technologische innovatie 

Daarnaast gaat ook de techniek binnen het onderwijs als een snelkookpan. Doordat deze instellingen gebruik maken van onlineonderwijs, komt er ruimte voor meer innovatie op dat gebied. Zo is Avans onlangs een pilot gestart met het combineren van online aanwezigheid in fysieke lessen. “Sociale interactie is essentieel voor het leerproces. Omdat we nu maar een beperkt aantal plekken hebben in ons gebouw, zijn we steeds bezig met nieuwe dingen bedenken”, vertel Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur van Avans.  

“We zijn nu bijvoorbeeld bezig met een pilot waarin een gedeelte van de studenten fysiek aanwezig zijn en een ander gedeelte de les online mee doet. Hiervoor investeren we in nieuwe technologie als camera’s en speciale schermen. Zo houden we ons aan de maatregelen en voeden we die sociale interactie.”  

 “We roeien met de riemen die we hebben” – Piet van Ierland, communicatie director Tilburg University

De toekomst voor het hoger onderwijs in Tilburg blijft onzeker. “Niemand weet wanneer de coronacrisis zal eindigen of wanneer het onderwijs weer terug kan naar hoe het hiervoor was. Vooralsnog blijven we roeien met de riemen die we hebben”, aldus van Ierland.