TILBURG – Sociale interactie is een groot gemis in het hoger onderwijs in Tilburg. Het online onderwijs zorgt ervoor dat het voor studenten moeilijk is om te discussiëren over de stof en de diepte in te gaan. Daarnaast raken de docenten het zicht kwijt op de leerlingen, omdat ze vaak niet zien wat er achter de uitgezette camera gebeurt. Uit enquête-onderzoek onder studenten en docenten van het hoger onderwijs in Tilburg, blijkt dat veel vinden dat de onderwijskwaliteit hierdoor is gedaald.

Door Benthe Hoogstraten en Fleur Weterings

Uit het onderzoek onder studenten blijkt dat er een tekort is aan sociale interactie. Ruim 85% van de respondenten geeft aan het contact met medestudenten en docenten te missen.

Mimiek en lichaamstaal

Veel onderwijsinstellingen werken op dit moment met een onlineprogramma als Microsoft Teams of Zoom om de lessen zo goed mogelijk door te laten gaan. Docenten geven aan dat de communicatie via deze programma’s vaak erg onnatuurlijk aanvoelt, omdat je elkaars mimiek en lichaamstaal niet goed kunt aflezen. “Elkaar in de ogen kijken, met elkaar sparren en elkaar inspireren is essentieel voor een goede kwaliteit van het onderwijs”, legt de voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), Lyle Muns uit.

Slecht zicht

Daarnaast is het zo dat veel studenten hun camera’s uit hebben staan tijdens de online lessen. Hierdoor kunnen de docenten hun leerlingen op afstand niet goed in de gaten houden. “We hebben minder zicht gekregen op studenten, zo ook de kwetsbare”, zegt Marjo Spee directrice van Fontys Hogeschool Journalistiek. “We hopen dat de studenten zich melden op het moment dat er problemen zijn, zodat we ze passende kunnen bieden.” Ook geeft de directrice aan dat het moeilijk blijft om studenten die gedemotiveerd zijn, weer te motiveren.

Diepte in gaan

Om de sociale-interactie terug te laten komen binnen het hoger onderwijs, pleit de LSVb voor meer fysiek onderwijs. “De werkgroepen moeten zoveel mogelijk fysiek doorgaan, daarin gaan de studenten samen de diepte in. Doordat de praktijklessen minder worden gehouden ontstaat daar een probleem voor de kwaliteit van het onderwijs”, aldus Muns.