Het leven van de Tilburgse studenten staat op zijn kop. Door de coronacrisis en bijbehorende maatregelen is hun leven niet meer wat het was. De sociale interactie is voor een groot deel weggevallen, met alle gevolgen van dien. 

Het Tilburgse studentenleven is sinds de coronacrisis behoorlijk veranderd. Waar de studenten een jaar geleden nog tot aan de ochtenduren aan het stappen waren, zijn nu de kroegen na tien uur ‘s avonds helemaal leeg. Ontvluchten van je studentenkamer om te studeren in de bibliotheek of op de campus zit er ook niet meer in.

Overal zijn maar beperkte plekken beschikbaar wat betekent dat de studenten toegewezen blijven aan hun kamers. Dit beaamt een eerstejaars student aan Tilburg University in een enquête gehouden onder Tilburgse studenten. “Ik mis het leren kennen van klasgenoten, het ontdekken van de campus en de befaamde studentenfeestjes.”

“We hebben geen reden om uit bed te komen” – Respondent enquête

Ook heeft de coronacrisis een grote invloed op hoe de studenten onderwijs krijgen. In de gebouwen van Avans, Fontys en Tilburg University is maar beperkt deel van de faciliteiten beschikbaar. Veel colleges zijn nu online via programma’s als Microsoft Teams of Zoom, sommige colleges worden zelfs opgenomen en op YouTube geplaatst.

 

Psychische klachten

Doordat de studenten veel op hun kamers zitten en weinig bij elkaar kunnen komen, missen ze veel sociale interactie. Dit zorgt voor grote mentale gevolgen. Uit een landelijk onderzoek van EenVandaag blijkt dat zelfs 74% van de onderzochte jongeren last van psychische klachten heeft sinds de coronacrisis.

Naar aanleiding van de groei in mentale klachten, heeft de GGZ een brandbrief naar het kabinet geschreven. In die brief vermelden ze dat de isolatie waarin veel mensen nu leven erg schadelijk is, de mens is namelijk een sociaal dier dat niet zonder aanraking en verbinding kan. Deze mentale klachten bij studenten hebben ook invloed op het onderwijs dat ze krijgen. Studenten kunnen zich lastiger concentreren en raken gedemotiveerd. Dit blijkt ook uit de enquête. “We volgen de lessen van achter onze laptop en hoeven geen moeite te doen om op locatie te komen. Er is dus geen reden om uit bed te komen waardoor we motivatie verliezen”, aldus een respondent.

Inzet Landelijke Studentenvakbond

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) maakt zich in deze periode extra hard voor de studenten. “We zien dat het onlineonderwijs voor veel problemen voor studenten zorgt. We maken ons met name zorgen over de kwaliteit, krijgen studenten nog wel onderwijs van dezelfde kwaliteit nu het online is?” vertelt Lyle Muns, voorzitter van de LSVb. “We zijn ook ongerust over de mentale gesteldheid van de studenten, zeker ook met de tweede golf op komst. Veel studenten zitten of zaten in quarantaine en komen moeilijk uit hun sociale isolement.”

 

“Wij willen compensatie voor de studenten” – Lyle Muns, voorzitter LSVb

 

Om het dragelijker te maken voor de studenten, vraagt de LSVb om tegemoetkomingen vanuit het kabinet. “Veel studenten zijn hun bijbaan verloren en zitten nu zonder die extra inkomsten, hiervoor willen wij dat compensatie komt. Voor studenten met studievertraging door de coronacrisis moet ook een vorm van compensatie komen vinden wij. Nu is dat alleen nog voor laatstejaars of studenten die een universitaire master doen”, voegt Muns toe. Om aandacht te krijgen voor de situatie waar de studenten zich nu in bevinden is er op vrijdag 2 oktober namens de LSVb een protest geweest. Het kabinet heeft hier nog niet op gereageerd.

Onzekere toekomst

Studenten weten nog niet hoe hun toekomst eruitziet en blijven in onzekerheid over hun studievoortgang, blijkt uit de enquête. Veel studenten verwachten extra vertraging op te lopen doordat ze geen stageplekken kunnen vinden of niet naar het buitenland kunnen gaan. Het einde is nog niet in zicht.