Uit onderzoek blijkt dat zestig procent van de Nederlanders weet niet hoe het Nederlands zorgstelsel in elkaar zit. Dit is vrij merkwaardig aangezien iedereen die in Nederland woont en/of werkt verplicht is een zorgverzekering af te sluiten. 

 

Zorgeconomen Wim Groot en Xander Koolman leggen uit dat dit komt door het historische proces dat het Nederlands zorgstelsel heeft doorgemaakt. Groot: “In 2006 hebben wij het privaatzorgstelsel aangenomen. Er is toen gekeken of wij een publiek zorgstelsel konden aannemen. Dit kan alleen niet op basis van de Europese regelgeving. De besluiten die in het verleden zijn gemaakt, betreft ons zorgstelsel, kunnen niet altijd teruggedraaid worden naar iets dat wij in het heden willen”. Koolman reageert hierop: “We streven publieke doelen na in een privaatzorgstelsel. Zo hebben de meeste zorgaanbieders en verzekeraars de vrijheid om eigen doelen na te streven. Dat zorgt ervoor dat het zorgstelsel zo lastig is.” 

 

Christine Rompa is woordvoerder van het Zilveren Kruis. Zij vertelt dat ze bij het Zilveren Kruis ook te maken hebben met verzekerden die delen van het zorgstelsel niet begrijpen. “Wij hebben te maken met vragen van verzekerden die niet begrijpen wat er in hun verzekering zit. Ook geven verzekerden het aan dat ze niet begrijpen waarom wij bepaalde dingen niet in het basispakket hebben zitten. Wij moeten hen dan uitleggen dat wij niet bepalen wat er in het basispakket zit, maar dat de overheid dit doet”, zegt Rompa. Ze geeft aan dat ze bij het Zilveren Kruis meerdere dingen doen om informatie te verschaffen over het zorgstelsel, en met name de verzekeringen. “Wij denken dat niet alleen zorgverzekeraars, maar andere partijen ook een belangrijke rol hierin hebben. De overheid bepaalt namelijk een groot deel van het zorgstelsel en krijgen regelmatig ook Kamervragen van verzekerden die het zorgstelsel niet helemaal begrijpen”, zegt Rompa. 

 

Beleidsmedewerker zorg en sport Daniel de Rijke van de politieke partij GroenLinks geeft aan dat hij ziet dat veel mensen het zorgstelsel niet begrijpen en dat dit aangepakt moet worden. “We hebben het stelsel veel te ingewikkeld gemaakt. Dat is vooral vervelend voor de mensen die een complexere zorgvraag hebben. Zij weten niet waar ze naartoe moeten met hun vragen, omdat ze enerzijds zorg krijgen vanuit de gemeente en anderzijds via de Wet Langdurige Zorg. Daarnaast hebben ze ook nog eens te maken met de Zorgverzekeringswet. En deze wetten werken niet met elkaar samen, wat het lastig maakt voor de verzekerden.” GroenLinks zou het liefst een ander zorgstelsel willen invoeren en denkt dat het zorgstelsel daarmee beter te begrijpen is voor veel verzekerden in Nederland.