Door Pieter Soethout en Annelies Becker

In de media worden de termen pedofilie en pedoseksualiteit door elkaar gehaald. Er heerst een taboe rondom beide onderwerpen. Maar er is wel degelijk een verschil tussen beide termen. Door deze onzorgvuldigheid is er een bepaalde groep die in een negatief daglicht wordt gesteld: de mensen met pedofiele gevoelens die hier niet naar handelen. Wat zijn de verschillen tussen pedofielen en pedoseksuelen en wat is de invloed van de misvattingen over beide onderwerpen in de Nederlandse maatschappij?

Het taboe dat nu heerst over dit onderwerp, is er niet altijd geweest. Voor de jaren vijftig van de vorige eeuw werd er geen onderscheid gemaakt tussen homofilie en pedofilie. Beide werden gezien als een ziekte. Zelfs tijdens de beginjaren van de Seksuele Revolutie was er nog veel onwetendheid. Pas vanaf het einde van de jaren tachtig werd er onderzoek gedaan naar pedofilie. In 1988 deed Nel Draijer onderzoek naar de negatieve gevolgen van seksueel misbruik en pedofiele relaties. Mede dankzij dit soort onderzoeken is er steeds meer bekend geworden over pedofilie en pedoseksualiteit. De negatieve aspecten van pedoseksualteit overschaduwden pedofilie. Hierdoor is het taboe over pedofilie, misschien wel ten onrechte, verder doorgegroeid.

Tijdlijn over pedofilie

Pedofilie en pedoseksualiteit zijn niet hetzelfde -kunnen met elkaar te maken hebben- maar hebben lang niet altijd met elkaar te maken. Jan Hendriks, klinisch psycholoog en bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, onderscheidt beide termen als volgt: “Het echte verschil zit hem in het handelen. Pedoseksualiteit is het in de praktijk brengen van de pedofiele gevoelens die er zijn. Pedofilie zijn de gevoelens die deze mensen hebben, maar waar zij niets aan kunnen doen en niets mee wordt gedaan.  Kindermisbruik en pedofilie zijn dus twee verschillende dingen”. Toch wordt de term pedofilie erg vaak in verband gebracht met kindermisbruik, zowel in de traditionele- als sociale media. Deze misvattingen hebben invloed op de maatschappij en op de mensen met pedofiele gevoelens.

Volgens schattingen is 0,1 tot 4 procent van de bevolking pedofiel, dat zou dus om 1 op de 1000 tot 1 op de 25 mensen gaan. Het is moeilijk om pedofielen te tellen omdat er weinig onderzoek naar wordt gedaan en vaak willen ze zich niet bekend maken. Mede door het negatieve stigma.

De cijfers uit de tabel zijn gebaseerd op een (anoniem) onderzoek van het CBS uit 2013, een artikel op het forum voor pedofilie en op de LHBT-monitor 2016 van het Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag over opvattingen en ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen.

Strafrechtadvocaat Job Knoester, werkzaam bij Knoester & van der Hut Advocaten, behandelt in het bijzonder zeden- en geweldszaken. Zijn kantoor staat ongeveer vijftien procent van alle tbs-patiënten in Nederland bij.  Ik heb meer met dit soort zaken dan met georganiseerde misdaad bijvoorbeeld. Omdat ik om de een of andere reden meer heb met de mensen die verdacht worden iets gedaan te hebben uit emotie of stoornis, dan iemand die toch meer berekenend te werk is gegaan.” Hij is van mening dat de beeldvorming in Nederland over zedendelicten scheef is. “Alles wordt te veel over een kam geschoren. Iemand die een zedendelict pleegt, kan dat om heel veel verschillende redenen doen. Dat kan heel veel verschillende oorzaken hebben. Het kan iemand zijn die een stoornis heeft, iemand die antisociaal is (want dat hoeft niet automatisch een stoornis te betekenen) of iemand die een zedendelict pleegt omdat hij zijn seksuele impulsen niet onder controle heeft. Het kan ook zijn dat iemand een delict pleegt uit een gevoel van wraak, omdat iemand zelf slachtoffer is geweest van dingen in zijn verleden en niet goed weet daarmee om te gaan en dat hij/zij zich daardoor uitleeft op anderen. En het kan ook zijn dat iemand pedofiel is en vanuit zijn geaardheid -wat zo wordt pedofilie inmiddels wel gezien, als een soort geaardheid- een delict pleegt. Al die varianten verdienen een hele andere behandeling. De ene variant is heel goed te behandelen, de andere niet. Daar heeft de samenleving geen goed zicht op.”

Drie pedofielen van het forum pedofilie.nl willen hun verhaal vertellen. Dayle Smith (schuilnaam), een vrouw van ongeveer 50 jaar,  Thijs (schuilnaam), een student rond de 20 jaar en Bas, een man rond de 40 jaar. Dayle: ”Ik vind het belangrijk om mee te doen aan interviews. In het dagelijks leven is het niet mogelijk om uit te komen voor mijn geaardheid. Hoewel er in principe in mijn geval, niets mis mee is. Daarom vind ik het fijn om anderen dit duidelijk te maken. “

Deelt u weleens berichten op pedofilie.nl?
”Ik heb in het verleden berichten op pedofilie.nl gedeeld. Ik wilde mijn verhaal kwijt en ik wilde ook vertellen dat niet alleen mannen pedofiel zijn. Ik wilde graag andere pedofielen vrouwen te ontmoeten en dit is gelukt. Maar het draaide iedere keer toch weer om seks met kinderen. Ik vind het heerlijk om hierover te fantaseren, maar niet met anderen die ook zo denken. Het kwam te dichtbij waardoor ik fantasie en werkelijkheid uit het oog begon te verliezen. Ik voelde me daar helemaal niet prettig bij. Ik heb hierom het contact verbroken.”

Waarom denkt u dat de media pedofilie vaak in een negatief daglicht stellen?
”Ik vind dat ze niet anders kunnen. Want helaas zijn en blijven er altijd pedofielen die strafbare dingen doen. Van het verzamelen van kinderporno tot het zeer verwerpelijke ontucht, verkrachting en moord. Pedofielen die actief kinderen lastigvallen zijn pedoseksuelen. Dit zijn in mijn ogen roofdieren die absoluut niet thuishoren in onze maatschappij.”

Voor alle en de volledige interviews kunt u op de links onderaan het artikel klikken.

Ook Jan Hendriks, klinisch psycholoog, vindt dat de media er voor zorgen dat er een verkeerd beeld ontstaat over pedofilie. “De andere kant van pedofilie is moeilijk te verkopen. Het is geen direct nieuws natuurlijk. De dingen die er fout gaan worden veel meer in het nieuws gebracht. Maar toch moet er veel  genuanceerder mee worden omgegaan. Een pedofiel is niet per se iemand die kinderen misbruikt en ook binnen de pedofilie zijn er weer verschillende vormen, zoals iemand die het jeugdige en onschuldige waardeert, maar er zijn ook mensen die het lichaam op deze manier mooier vinden. Mensen worden wantrouwig en krijgen een  negatief zelfbeeld door de berichtgeving in de media.”

Dus, een pedoseksueel is niet altijd een pedofiel, zoals de heer Knoester al uiteenzette. Verder zijn heel veel pedofielen zeker geen pedoseksueel. Dayle gaf aan pedoseksuelen te haten, terwijl zij zelf pedofiel is. De twee termen betekenen dus absoluut niet hetzelfde, kunnen met elkaar te maken hebben, maar dit is zeker niet altijd het geval.

Het volledige interview met Dayle
Het volledige interview met Thijs
Het volledige interview met Bas