Er is crisis in de tranpsortsector. Veel vrachtwagenchauffeurs gaan met pensioen en buschauffeur worden is geen populaire beroepskeuze. De werkdruk in het streekvervoer moedigt niet aan om een carrière bij bijvoorbeeld Arriva te starten. Voor veel bedrijven in de transportsector is dit een probleem, maar gelukkig is er licht aan het eind van de tunnel. Steeds meer vrouwen kiezen voor een baan in de transportsector.

Dat er de laatste tijd veel vrouwen kiezen voor beroepen in deze sector, is een enorme opluchting. Veel oudere medewerkers vertrekken de komende jaren in verband met hun pensioen. Dat is niet zo’n heel raar gegeven als men naar de toenemende vergrijzing kijkt in ons land, maar het is wel problematisch. Die vergrijzing zorgt ervoor dat er veel vacatures open komen te staan, maar de nieuwe lading werknemers moet nog komen. Gjalt Rameijer van Transdev noemt naast de uitstroom van de toekomstige pensionados ook een andere reden waarom het fijn is dat er door veel vrouwen wordt gekozen voor een baan in deze branche. “Er is gewoon sprake van een heel krappe arbeidsmarkt, en vrouwen zijn in onze beroepsgroep ondervertegenwoordigd. Het is dus goed als ze bij ons zouden komen werken, maar we zijn ook op zoek naar mannen.”

 

Steeds meer vrouwen in de chauffeursstoel

Bij Arriva komen de sollicitaties van vrouwen niet als een verrassing. Zij organiseerden op 26 augustus de zogeheten ‘Ladies Day’, een wervingsdag die alleen bedoeld is voor vrouwen. Op deze dag worden vrouwen enthousiast gemaakt voor het beroep van buschauffeur. De geïnteresseerde kandidaten krijgen informatie, mogen zelf op een bus rijden, kunnen een gesprek aangaan met chauffeurs en ze nemen aan het eind van de dag een schriftelijke test af. Op deze manier hoopt Arriva steeds meer vrouwelijke buschauffeurs naar hun bedrijf te trekken, en het ziet ernaar uit dat het nog werkt ook. Na de eerste Ladies Day bleven er al 36 serieuze kandidaten over. Dat biedt perspectief, ook voor de rest van de openbaar vervoersector.

 

Een vrouwelijke buschauffeur praat met twee kandidaten op Ladies Day (Foto door persbureau van de Meulenhof)

 

 

Ook bij busbedrijf Hermes organiseerden ze een Ladies Day. Een van de doelen van deze Ladies Day is naar eigen zeggen het doorprikken van het vooroordeel dat buschauffeur zijn voor mannen is weggelegd. “Op de een of andere manier is dat het beeld dat heerst,” verklaart directeur Juul van Hout aan de NOS.

In de logistieke sector lijkt die werving, ondanks de vele open vacatures, nog niet echt op gang te komen. Waar dat aan ligt blijft onduidelijk. De betrokken instanties geven aan dat Transport en Logistiek Nederland (TLN) in samenwerking met het FNV verantwoordelijk is voor het beleid rondom het creëren van banen voor vrouwen, maar tot op heden lijkt er geen sprake te zijn van een concreet beleid.

 

Een mannenwereld?

De vrouwen zijn in deze bedrijfstak flink in de minderheid, dat blijkt uit de cijfers van verschillende instanties. Bij alle instanties zien we hetzelfde terug: het grootste deel van de werknemers is man. Veel vrouwelijke werknemers merken dit ook. Bojoura Broekmeijer, buschauffeur voor Hermes, vertelt het Eindhovens Dagblad dat je wel tegen een mannenwereld moet kunnen als je buschauffeur bent.

In de logistieke wereld is de discrepantie tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers het grootst. De verhouding man/vrouw bij  beroepsgoederenvervoer op de weg is 90,1% man tegenover 9,9% vrouw in 2017. De verhouding man/vrouw bij chauffeurs toont een nog grotere discrepantie. In 2011 was 2% van alle vrachtwagenchauffeurs een vrouw. Dit percentage is in 2017 licht gestegen naar 3%.

Een opmerkelijk feit is dat binnen de logistieke tak er wel een redelijk hoog percentage hoogopgeleide vrouwen werkzaam is. 34,1% van de vrouwen die een baan hebben in deze sector is hoogopgeleid. Van deze hoogopgeleide vrouwen is 30% werkzaam in een financiële functie. 22% heeft een functie binnen de directie of het management.

Dan de openbaar vervoersector. Binnen deze branche zijn de percentages iets hoger dan bij de collega’s uit de logistieke wereld. Bij vervoersbedrijf Conexxion werken op dit moment 645 vrouwen. Dat is ongeveer 14%.

Bij busbedrijf Arriva ligt dat percentage net iets hoger. Het lijkt erop dat het beleid van Arriva meer vrouwen trekt dan andere busbedrijven. Als dat zo blijkt te zijn, kunnen deze cijfers binnenkort een stuk hoger zijn, en dat zou een hoop veranderen.

 

De verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers bij Arriva, uitgedrukt in percentages

 

Ondanks deze cijfers, is er volgens veel insiders geen sprake van een mannenwereld. “Dat is al veel minder geworden. Toen in 1985 de eerste vrouw bij ons kwam werken, hadden we niet eens een vrouwentoilet op kantoor. Dat kan nu echt niet meer!”, deelt Juul van Hout met het ED. En hij heeft gelijk. Het ziet ernaar uit dat er alleen maar meer vrouwentoiletten nodig gaan zijn in de transportsector, en dan is het voorgoed voorbij met die mannenwereld.

 

Door Chris Bruil en Casper Gout