Door: Jasper Speelman en Anna Dasiman

Iedereen die regelmatig een festival bezoekt, zal toegeven dat drugsgebruik daar tegenwoordig normaal is. Tegenwoordig staan er zelfs zogenoemde ‘drugs controle kraampjes’ op festivals zoals Defqon, Mysteryland of Strafwerk. Er zitten veel lichamelijke effecten aan het gebruik van drugs, maar deze kraampjes zijn er juist voor om de drugsgebruikers niet te veroordelen, maar om te reageren op vragen van hun medefeestneuzen over gebruik en beperking van de risico’s. Stimuleer je met deze kraampjes juist niet het gebruik van drugs?

Wat je hierbij moet onthouden is dat we nu in een tijd leven met veel meer weet over de gevaren van drugs dan vroeger. Als iemand nu aan drugs begint weet diegene dat hij of zij het risico neemt. Wij onderzochten door middel van een enquête welke leeftijdsgroepen er het meest aan drugs doen op festivals, welk geslacht het meest aan de drugs doen, of zij deze drugs zelf meenemen naar festivals en of zij vinden dat festivals goed genoeg beveiligd zijn. Door middel van verder onderzoek bij een gemeente, vragen te stellen aan ouders en verscheidene cijfers op te zoeken om te vergelijken met onze eigen resultaten die wij uit de enquête haalden om de door onszelf gestelde vier deelvragen te beantwoorden. Hiermee kwamen wij tot de conclusie van ons onderzoek.

Waar vroeger de partydrugs niet echt een ding waren, zijn die nu juist onwijs populair bij, vooral onder de jonge festivalgangers, zo toont onze enquête. Onze deelnemers hebben het liefst XTC, gevolgd door wiet en MDMA. Aan het einde van de vorige eeuw was de populaire drug echter geen van deze drie, maar was het een drug die via een spuit werd geïnjecteerd, heroïne. De hedendaagse populariteit van partydrugs is te verklaren door de lagere prijs van bijvoorbeeld pillen als XTC vergeleken met de hogere prijs van heroïne. In de jaren 70-80 van de vorige eeuw heerste er een zogenoemde ‘heroïne-epidemie’ waarin er op het hoogtepunt om en nabij de 30.000 mensen verslaafd waren aan de drug. Per jaar overleden er tientallen mensen aan een verslaving. Ter vergelijking nemen we hierbij het aantal mensen tussen de 15 en 64 jaar oud dat in 2016 aan heeft gegeven dat het op zijn minst de afgelopen maand nog XTC te hebben gebruikt. In 2016 overleden 28 mensen aan de drug XTC.

 

 

De beveiliging van festivals is tegenwoordig met dreiging van terroristische aanslagen een belangrijk onderdeel geworden van het hele evenement. Daarom spraken wij met een medewerker van de gemeente Haarlemmermeer over de manier van beveiligen van het festivals in hun gemeente en de verantwoordelijken daarvoor. Het antwoord luidde als volgt: ‘De gemeente hanteert bepaalde beleidslijnen wat betreft het tegengaan van drugs bij evenementen. Deze regels zijn vastgesteld door de lokale driehoek (de burgemeester, het openbaar ministerie en de politie) maar deze regels verschillen per gemeente. Het beleid is voornamelijk gericht op het tegengaan van de handel in verdovende middelen op en rond het evenemententerrein.’ De organisatie van deze evenementen deelt deze regels en moet daar dus aan meewerken. Het is voor iedere gemeente handig om een risicoanalyse te maken per evenement. Op deze manier kan een gemeente besluiten om bijvoorbeeld extra EHBO-posten te laten plaatsen en extra beveiliging te sturen. Als festivalgangers er toch in slagen om drugs mee te smokkelen op het festivalterrein, dan zijn er de testkraampjes om te zien of jouw drugs niet gevaarlijk zijn om te nemen. Tegelijkertijd zijn er ook nog de bezorgde ouders, die dan nog het volgende zouden willen weten over deze testkraampjes: “Wat wordt er gedaan met drugs die als ‘gevaarlijk’ bestempeld worden?”, “Worden er hulpdiensten voor gewaarschuwd?”, “Worden ouders van minderjarige kinderen ingelicht?” en “Worden drugs die als gevaarlijk bestempeld worden ingenomen of krijgt de bezitter deze terug?”.

De gemiddelde leeftijd van drugsgebruikers op festivals, zo blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut, ligt tussen de 25 en 29 jaar oud. Ons eigen onderzoek wees ongeveer dezelfde leeftijdsgroep (19-25) aan als grootste risicogroep. Waaruit we kunnen concluderen dat jongvolwassenen als overkoepelende term het meeste aan drugs doen. Maar dat betekent niet dat als je ouder bent of jonger bent dan deze groep je risicoloos aan drugs kunt doen. Voor jongeren is het zelfs extreem gevaarlijk omdat je lichaam niet volgroeit is. Zo blijven je hersenen tot je 24e groeien en kunnen drugs daar een verwoestende uitwerking op hebben. Wel is het zo dat hoe later je met drugs begint, hoe minder risico je loopt op blijvende schade. Bij onze eigen enquête heerst de drug XTC dan ook onder de jongvolwassenen met op gepaste afstand de drugs wiet en MDMA.

 

 

Festivals hebben een vast regelement waarin zij aangeven wat wel en wat niet geoorloofd is op het festivalterrein. Als voorbeeld: Lowlands, een van de grotere festivals in Nederland, heeft in regelement het volgende staan: ‘Het is wettelijk verboden om illegale middelen zoals drugs bij je te hebben of te verhandelen. De organisatie zal bagage, auto’s, caravans en campers hierop doorzoeken. Tevens zijn overige geestverruimende middelen (waaronder o.a. lachgaspatronen) niet toegestaan op het terrein.’ Als je toch gepakt wordt met drugs op zak is het handig om te weten wat je rechten zijn. Zo is het bezit van drugs in Nederland verboden, maar het gebruiken ervan niet. Zolang je maar 18 jaar of ouder bent. Als je gepakt wordt met een gebruikershoeveelheid (1 pil of een halve gram poeder) moet je dit eigenlijk altijd afstaan maar wordt je niet vervolgd of op een andere manier beboet. Het aantal incidenten met de partdrug XTC op festivals alleen al steeg van 39% in 2009 tot 62% in 2013. Maar ook harder optreden tegen het meenemen van drugs naar festivals werkt niet altijd, dat bleek toen er doden vielen op het Amsterdam Dance Event. Smokkelaars komen vaak met nieuwe manieren van smokkelen, waarbij drugs zelfs in ondergoed worden verstopt.

Het antwoord op onze hoofdvraag luidt als volgt: ‘Ja, wij vinden dat drugs gevaarlijker zijn geworden op festivals. Het gebruik van drugs is toegenomen, het drugsgebruik of de producten in de drugs zijn niet veel verandert, maar tegenwoordig is het drugsgebruik op festivals veel normaler dan vroeger. De festivalgangers gebruiken verschillende soorten drugs door elkaar, hierdoor zijn de incidentgevallen en de gevolgen van drugsgebruik heftiger.
Hiermee willen we zeggen dat ondanks de verbeterde voorlichting op het gebruik van drugs en de grotere erkenning voor de gevaren van de drugs, deze nog niet in populariteit zijn afgenomen. Integendeel, veel partydrugs zoals XTC, die nog relatief nieuw zijn, zijn juist in populariteit toegenomen. Veel mensen in onze enquête geven aan dat zij aan drugs doen puur en alleen omdat zij het lekker vinden. Een deel geeft ook aan dat zij zich er beter bij voelen als zij drugs gebruiken.

https://infogram.com/ocean-sand-1h9j6qwo8pmv6gz