Nederland is één van de meest vooruitstrevende landen op het gebied van medicijnproeven. Al sinds 2002 mogen er geen proeven meer worden gedaan op mensapen. In maart 2016 is er in de kamer nog besloten dierproeven nog meer terug te dringen en wil het kabinet één grote database waarin proeven en uitslagen worden vastgelegd. Dit moet er voor zorgen dat dierproeven niet onnodig herhaald hoeven worden en uitslagen van alternatieven beter in kaart kunnen worden gebracht. In ons land hebben we nog één apentestcentrum: Het Biomedic Primates Research Centre in Rijswijk. Hier verblijven op dit moment rond de 1500 apen. Voornamelijk Rhesus-apen (de grootste groep) maar ook marmosets en liszt-apen. Er is veel kritiek op het centrum, zo staan er maandelijks nog protestgroepen bij ze voor de deur. Toch is die situatie in ons land niet zo slecht als hij lijkt.

Link naar productie: Waarom bestaan proeven op Apen nog in Nederland?

door Iris van der Heijden en Maica Hopstaken