Sinds 2016 moet aan alle assistentiehonden toegang worden verleend in openbare gelegenheden. Dit heeft voor de gebruiker van assistentiehonden een enorm voordeel omdat ze niet meer geweigerd kunnen worden en dus normaal deelnemen aan de maatschappij. Maar het levert ook problemen op. Online is een tuigje met hulphondlabel erop gemakkelijk te bestellen. Zodra jij dat tuigje om je hond doet, is het een assistentiehond. De papieren die je bij een officiële hondenschool wel krijgt, heb je dan niet maar niemand die er naar vraagt. Zo krijg je wel de lusten van een assistentiehond maar niet de lasten.

Een mogelijke oplossing voor dit probleem is Europese regelgeving. Dit willen ze doen via een NEN-normering. Deze normering wordt door verschillende belanghebbende partijen ondersteunt en/of gemaakt in samenwerking met de NEN, Nederlands Normalisatie-instituut. Belanghebbende partijen zijn bijvoorbeeld een ondernemer, dienstverlener, gebruiker, maar ook de overheid of een consumenten- of onderzoeksorganisatie. Met een NEN-normering kunnen er regels vastgesteld worden waar een hondenschool of assistentiehond aan moet voldoen. Het kan ook meer duidelijkheid gaan geven voor bedrijven en de Nederlandse samenleving.

Op dit moment is er niet zoiets. Wel is er het ADEU en het ADI. Dit zijn instanties die eisen stellen aan de opleiding van assistentiehonden, maar is het niet verplicht. Zo moet de gebruiker bijvoorbeeld een pasje bij zich hebben waar op het duo te zien is. Wanneer een hondenschool aangesloten is bij het ADEU is het een geaccrediteerde hondenschool. De meeste verzekeringen vergoeden alleen een hond als die van een hondenschool is die geaccrediteerd is bij dit orgaan. Toch is niet elke school aangesloten bij het ADEU. Lidmaatschap is niet gratis en je moet aan strenge eisen voldoen. Verder word je eens in de zoveel tijd gecontroleerd door iemand van het ADEU. De NEN-normering zou ingevuld kunnen worden naar het voorbeeld van het ADEU. Als de NEN-normering er komt, kan die ook verplicht worden.